Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-től változnak a zöldhulladék gyűjtés szabályai!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD HULLADÉKGYŰJTÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szelektív Nonprofit Kft., mint a térség
közszolgáltatója és alvállalkozója az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a
zöldhulladék házhoz menő gyűjtését továbbra is két heti rendszerességgel végzi a 2023.
évi hulladéknaptár szerint.

A hulladékokat saját, átlátszó zsákban, vagy elkülönített gyűjtésre alkalmas edényzetben
(zöld gyűjtőedény) is kihelyezheti a lakos. Zsákot nem tud biztosítani a jövőben a területileg
illetékes Közszolgáltató.

Ingatlanonként összesen 1 m3 hulladék (max.10 db 120 l-es zsák) kihelyezésére van
lehetőség, ha kizárólag csak zsákban helyezi ki a megjelölt mennyiségű hulladékot.
Amennyiben zsákot, és kötegelt faágat is kihelyeznek, abban az esetben 5 db 120 l-es zsák, és


0,5 m3 nyesedék kerül elszállításra az ingatlan elől.

A kihelyezett zsákokból a zöldhulladék kiöntésre kerül a szállítást végző dolgozók által,
tekintettel arra, hogy nem kerülhet a gyűjtőjárműbe semmiféle zöldhulladéktól eltérő anyag,
mely a komposztálhatóság hatékonyságát akadályozza.
A zsákokat ürítésre alkalmas, emberi erővel megemelhető, nem megtömött módon szükséges
kihelyezni. A szállítás előtt összegyűjtött, és már nem szilárd állapotú zöldhulladékot nem áll
módunkban a zsákból üríteni a fertőzésveszélyre tekintettel! Kérjük a zöldhulladékot a szállítás
előtti napokban helyezzék a zsákba, a megfelelő halmazállapot megtartása miatt.
Amennyiben a zsák szétszakad az ürítéskor a nem megfelelően kihelyezett mód miatt
(túlsúlyos, nem megfelelő hulladék van benne), abban az esetben a szállítás elmaradásáért
Cégünk nem tud felelősséget vállalni, tekintettel arra hivatkozva, hogy a dolgozóknak TILOS
közvetlenül a hulladékkal érintkezniük, a fertőzés-, és balesetveszély miatt.
Az összekötött zsákok szétvágásra kerülnek.

A faágakat, nyesedéket, maximum 5-6 cm átmérőjű és 1m hosszúságú darabokra vágva,
kötegelve, átkötve kell előkészíteni. A köteg, emberi erővel felemelhető súlyú lehet!
A nem összekötött, illetve nem szabályszerűen kihelyezett gallyak, ágak elszállítását nem
tudjuk biztosítani a lakosság részére.
A jelzett méretnél nagyobb, és vastagabb ágak, rönkök nem kerülnek elszállításra.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, avar, lehullott lomb, levágott faág,
nyesedék, egyéb növényi részek. A konyhai, illetve ételmaradék hulladék nem tartozik a
kihelyezhető zöldhulladékok körébe.
Amennyiben gyűjtőedényben helyezi ki a zöldhulladékot, abban az esetben kérjük, hogy azt
zsák nélkül helyezzék az edénybe!

NEM kerül elszállításra az 1 m3-en felüli mennyiség. A zsákok mellé kihelyezhető, a
megengedett méretnél nagyobb ágakat, gallyakat szintén nem szállítjuk el. Amennyiben a
zsák más hulladékot (kommunális, csomagolási, építési, veszélyes hulladék) tartalmaz,
Társaságunk megtagadhatja az elszállítást.

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az
ütemtervben megjelölt napokon helyezzék ki reggel 6 ÓRÁIG oly módon, hogy az, a jármű
és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint jól látható helyen, a begyűjtő szállítóeszköz
által jól megközelíthető legyen.

Nagyobb méretű, illetve többlet zöld hulladékot leadhat az Eger, Homok u. 26. szám alatti
hulladékgyűjtő udvarban is. Az átvétel feltételeiről kérem tájékozódjon az egrihulladek.hu
honlapon, a Hulladékudvar menüpont alatt.

A fenti szolgáltatások igénybevételére továbbra is kizárólag azon természetes személy
ingatlanhasználók jogosultak, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik,
illetve a közszolgáltató az ingatlant és az ingatlanhasználót egyaránt nyilvántartja! A szállítást
a 2023. évi hulladéknaptár szerint végezzük.

Gyűjtési napokkal kapcsolatban kérjük tájékozódjon honlapunkon a szolgáltatási terület
menüpontban az Ön lakóhelyének nevére kattintva.

A2C09962 A021 4B7F BACF 9460C7FAF57A

E7A7F3C4 7414 4546 87A5 FFEB87DDEFAD

3FF72307 43F7 4E0C 9E86 6BB0CA0BCC33

Településünk pillanatai

Értesítjük a tisztelt lakosságot és a körzethez tartozó betegeket, hogy 3394 Egerszalók, Sáfrány út 3. sz. alatti háziorvosi rendelőben a háziorvosi
„A „ típusú pályázati kiírás elérhető itt „B „ típusú pályázati kiírás elérhető itt
A teljes felhívás itt olvasható...
Kiemelt ill etményért indított toborzást a Magyar Honvédség
Kedvezményezett neve: Egerszalók Községi Önkormányzat Pályázati felhívás neve, kódszáma: „ Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-20

Gyors elérhetőségünk: 

Tel.: 36/574-002, 36/474-332

Fax: 36/474-366

E-mail:

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
5 December 2023