Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testület az egerszalóki lakóhelyű,
tehetséges tanulóknak meghirdeti az „Egerszalók Ösztöndíjasa” pályázatot.

Pűlyázati Űrlap... itt...

 

Pályázati határidő: 2021. szeptember 15.

Az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából kiemelkedő tanulmányi eredménynek
számít
a.) tanév végén általános iskolában legalább 4,80
b.) középfokú intézményben:
ab) gimnáziumban, szakközépiskolában legalább 4,70
ab) szakiskolában, szakképzésben legalább 4,20
tanulmányi átlag
A tanulmányi átlag alap-, és középfokon az iskolai bizonyítvány szerinti tantárgyak
osztályzatainak átlaga, figyelmen kívül hagyva a magatartás és a szorgalom jegyeket.
Azonos tanulmányi eredményt elért tanulók között előnyt jelent a tanulmányi
versenyen való részvétel, eredményes szereplés, kimagasló sporteredmény,
vagy közösségi munka, azonos eredmény esetén az előző évek eredménye.
Jelentkezhetnek:
• azok az egerszalóki lakóhelyű általános iskolai tanulók, akik 14. életévüket
betöltötték, továbbá
• középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 9-12. osztályos tanulók.
Az ösztöndíj egy tanévben 10 hónapra jár.
A pályázatot minden évben be lehet nyújtani.
Az ösztöndíj összege
a) általános iskolai tanulmányok esetén 5.000,- Ft/hó
b) középfokú tanulmányok esetén: 8.000,- Ft/hó
Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló, aki:
a) az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt,
b) szakképzési ösztöndíjban részesül,
c) a támogatni kívánt tanévet, vagy a tanulmányi félévet ismétli

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
28 November 2022