Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Egerszalók bemutatása
 • Önkormányzati munka
 • Sódomb, látnivalók
 • Kikapcsolódás
 • Borvidék Egerszalók

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 2022. évre
civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására

 

pályázati adatlap letöltése innen...

Beszámoló pénzügyi elszámoás adatlap letöltése innen...

 

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és a civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetésben megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.

I. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a Cégbíróságnál (Törvényszéknél) bejegyzett, egerszalóki székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezet, alapítvány, egyesület, aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek:

(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

 1. a.)  hogy a sport területén biztosítsa az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét, a rendszeres sportolás lehetőségét, az utánpótlás nevelést, a versenyzés lehetőségének biztosítását,

 2. b.)  az egészségmegőrzés területén biztosítsa a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítését, az egészségtudatos életmódra nevelést, az ezzel kapcsolatos programokat, felvilágosító munkát

 3. c.)  hogy a kultúra, faluszépítés területén biztosítsa az öntevékeny, önképző tanulási lehetőségek segítését, környezetkultúra javítását, ünnepek kultúrájának gondozását, amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatását,

 4. d.)  hagyományőrzés, hagyományápolás területén az elődeinktől ránk maradt szellemi, erkölcsi, kulturális értékek felkutatása és tudatosítása, őrzése

 5. e.)  közrend, közbiztonság területén a közrend és közbiztonság védelme, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a polgárok biztonságérzetének javításában való részvétel,

 6. f.)  ahelyiidegenforgalomterületénhozzájárulatelepülésértékeineknépszerűsítéséhez, a szabadidő turizmus hasznos, értékes eltöltéséhez.

Támogatásban az a szervezet részesülhet, amely:

 1. g.)  igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött a település önkormányzati kezdeményezésű rendezvényének lebonyolításában és/vagy a tevékenységet saját tagjain kívül álló, a településen élő ill. ide látogató személyek érdekében és javára végezte, és

 2. h.)  pályázatában megjelölt, a (1) pontban felsorolt cél megvalósítását adott évben vállalja

i.) új szervezet esetében nyilatkozhat arról, mely önkormányzati közfeladat és/vagy program, rendezvény megvalósításában kíván segítséget nyújtani.

A pályázat kiírója a célra rendelkezésre álló összeg felosztásánál figyelembe veszi a feladatellátás megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

III. Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás vagy visszatérítendő támogatás

IV. Támogatás mértéke:

A pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 100 %-a V. Önerő mértéke: (ha köt ki önerőt a kiíró)

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő meglétéről. Az önerő természetbeni felajánlás is lehet, de annak forintban kifejezhetőnek kell lenni.

VI. A pályázat benyújtásának módja, határideje

Egy példányban, a település polgármesterének címezve, személyesen vagy postai úton

VII. A pályázat elbírálása, döntés határideje:

Pénzügyi Bizottság véleményezése után a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor dönt a támogatás mértékéről

VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:

a döntést követő 15 napon belül szerződéskötés, a szerződéskötést követően folyamatos tevékenység esetén negyedévente kifizetés, évente egy program, rendezvény megvalósítása esetén a programhoz igazodva

IX. Pénzügyi elszámolás:

A megelőző évben (2021 év) az államháztatáson kívüli szervezet részére folyósított támogatással a támogatott szervezet legkésőbb 2022. január 31-ig köteles elszámolni a 18/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet

2. függelékében megadott formában

 

2022. január 10-ig

 

Egerszalók, 2021. december 9.

Varga István sk. polgármester

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
Felhívás!
Pályázati lehtőségekről, fejlesztésekről.
Településünk aktívan részt vesz a támogatási lehetőségek kihasználásában - ismerkedjen meg a részletekkel:
14 August 2022