Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Egerszalók bemutatása
 • Önkormányzati munka
 • Sódomb, látnivalók
 • Kikapcsolódás
 • Borvidék Egerszalók

Tisztelt Lakosok!

Tavasszal sokan ültetnek új fás szárú növényeket lakóházas ingatlanjaikon.

A fák évek múlva megnőnek és terebélyessé válnak.

A szomszédjogi viták elkerülése érdekében kérjük tartsák be az alábbi ültetési távolságokat és egyben közzé tesszük a telepítésre javasolt növények jegyzékét is.

Szabályozás: 18/2017. (XII. 29.)  önkormányzati rendelet a településkép védelméről.

 

4. melléklet a 18/2017. (XII.29.) sz. rendelethez

ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK A TELEKHATÁRTÓL

Falusias, kertvárosias és gazdasági karakterű területen:

 1. szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 méter,
 2. 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter,
 3. 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m éter

Külterületen:

 1. 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter,
 2. 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2 méter,
 3. 2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,
 4. fa esetében 8,00 méter.

 

3. melléklet a 18/2017. (XII.29.) sz. rendelethez

FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT 

ŐSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE 

 

Fenyőfélék:

 1. Közönséges boróka (Juniperus communis)
 2. Közönséges tiszafa (Taxus baccata)

Fák:

 1. Korai juhar (Acer platanoides)
 2. Mezei juhar (Acer campestre)
 3. Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
 4. Tatárjuhar (Acer tataricum)
 5. Mézgás éger (Alnus glutinosa)
 6. Hamvas éger (Alnus incana)
 7. Közönséges nyír (Betula pendula)
 8. Pelyhes nyír (Betula pubescens)
 9. Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)
 10. Mogyoró (Coryllus avellana)
 11. Egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
 12. Kétbibés galagonya (Crataegus laevigiata)
 13. Közönséges bükk (Fagus sylvatica)
 14. Magas kőris (Fraxinus excelsior)
 15. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp.pannonica)
 16. Virágos kőris (Fraxinus ornus)
 17. Homoktövis (Hippophaé rhamnoides)
 18. Közönséges dió (Juglans regia)
 19. Vadalma (Malus silvestris)
 20. Csertölgy (Quercus cerris)
 21. Magyar tölgy (Quercus frainetto)
 22. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
 23. Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
 24. Molyhos tölgy (Quercus pubescens)
 25. Mandulalevelű fűz (Salix trianda)
 26. Babérfűz (Salix pentandra)
 27. Kecskefűz (Salix caprea)
 28. Rekettyefűz (Salix cinerea)
 29. Parti fűz (Salix eleagnos)
 30. Csigolyafűz (Salix purpurea)
 31. Lisztes berkenye (Sorbus aria)
 32. Madárberkenye (Sorbus aucuparia)
 33. Házi berkenye (Sorbus domestica)
 34. Barkóca berkenye (Sorbus torminalis)
 35. Fehér nyár (Populus alba)
 36. Szürke nyár (Populus canescens)
 37. Rezgő nyár (Populus tremula)
 38. Fekete nyár (Populus nigra)
 39. Vadcseresznye (Prunus avium)
 40. Májusfa (Prunus padus)
 41. Vadkörte (Pyrus pyraster)
 42. Kislevelű hárs (Tilia cordata)
 43. Ezüst hárs (Tilia tomentosa)
 44. Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)

Cserjék:

 1. Közönséges fanyarka (Amelanchier ovalis)
 2. Közönséges borbolya (Berberis vulgaris)
 3. Pukkanó dudafürt (Colutea arborescens)
 4. Cserszömörce (Cotinus coggygria)
 5. Húsos som (Cornus mas)
 6. Veresgyűrű som (Cornus sanguinea)
 7. Seprűzanót (Cytisus scroparius)
 8. Csíkos kecskerágó (Euonymus europeus)
 9. Közönséges kutyabenge (Frangula alnus)
 10. Közönséges sárgaakác (Laburnus anagyroides)
 11. Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare)
 12. Jerikói lonc (Lonicera caprifolium)
 13. Ükörkelonc (Lonicera xylosteum)
 14. Sajmeggy (Prunus mahaleb)
 15. Közönséges bodza (Sambucus nigra)
 16. Fürtös bodza (Sambucus racemosa)
 17. Mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata)
 18. Kányabangita (Viburnum opulus)
 19. Ostorménfa (Viburnum lantana)

Településünk pillanatai

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Egerszóláti Kirendeltségére munkatársat keresünk pénzügyi-gazdálkodási és adóügyi feladatok ellátására
BURSA HUNGARICA Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára, melyhez EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZATA is csatlakozott.

Gyors elérhetőségünk: 

Tel.: 36/574-002, 36/474-332

Fax: 36/474-366

E-mail:

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
Felhívás!
Pályázati lehtőségekről, fejlesztésekről.
Településünk aktívan részt vesz a támogatási lehetőségek kihasználásában - ismerkedjen meg a részletekkel:
14 October 2019