Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Egerszalók bemutatása
 • Önkormányzati munka
 • Sódomb, látnivalók
 • Kikapcsolódás
 • Borvidék Egerszalók

A 2016. július 1. napjától és azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben, valamint a 2016. július 1. napján vagy ezt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során  a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben

 • a jogi képviselővel eljáró fél,
 • a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet
 • valamint a közigazgatási szerv

köteles ELEKTRONIKUS úton kapcsolatot tartani a bírósággal.

Ennek értelmében a hivatkozott jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton kötelesek benyújtani a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél a közzétett ÁNYK űrlapon.

Közigazgatási eljárás során hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben az alábbi „K01” kóddal rendelkező űrlap használható

letölthető itt

Jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során  a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben az alábbi „P26” kóddal rendelkező űrlap használható

letölthető itt

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
19 April 2024