Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

A szociálisan rászoruló egyedülálló személyek vagy családok részére természetbeni

tűzifa juttatásként háztartásonként maximum 2 erdei m3 tűzifa adható 2023. évben, az
Önkormányzat által Egerszalók településre pályázaton elnyert összesen 157 erdei m3
tűzifa mértékéig.
Szociálisan rászorulók azok az egerszalóki állandó lakhelyű személyek, háztartások, akik
a lakásukat fával fűtik és megfelelnek önkormányzat 15/2016.(XI.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉBEN ELŐÍRT FELTÉTEKLEKNEK:
➢ aktív korúak ellátására jogosultak
➢ települési lakhatási támogatásra jogosultak
➢ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, különös tekintettel, ha
halmozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülnek,
➢ egyéb szociálisan rászorultak, úgymint

- 70 év feletti egyedülálló (özvegy, elvált, hajadon, nőtlen) személy
- akik fogyatékosságuk, tartós betegségük, rossz egészségi állapotuk miatt
nem tudnak önmagukról gondoskodni és a családjukban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét (57.000 Ft/fő/hó) vagy
- aki egyéb rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját
erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét (57.000 Ft/fő/hó)

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2022. december 15 -ig lehet benyújtani az
Önkormányzati Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
A beérkezett kérelmeket 2022. január 15-ig a Szociális Bizottság bírálja el.
A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig történik.
A fa kiszállítása a döntés után, előreláthatólag legkésőbb február közepéig történik.
Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a
Polgármesterei Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójától.
Egerszalók Községi Önkormányzat

Tel: 36/474-332

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
19 April 2024