Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Norveg logo

For the english content, click here...EGT logo

Mik az Alapok céljai? Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik.

Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 12 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 12 országon kívül továbbá támogatásban részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is.

Hogyan történik a finanszírozás?
Az említett Alapokat más néven Norvég Finanszírozási Mechanizmusnak és EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezik. Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal azokat a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat, ami alapján a finanszírozás történik a 2009-2014-es támogatási időszakban. A 2009-2014-es időszak – nevével ellentétben – 2014-ben még távolról sem zárul le. A hosszas tárgyalási és előkészítési folyamatokat követően a pályázati felhívások meghirdetése 2013-ban kezdődik el. A nyertes projektek megvalósítási időszaka 2017. április 30-ig tarthat.

Milyen területeket támogatnak az Alapok?
Magyarország a donor országokkal közösen tizenkét olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programterületeknek nevezik, melyekért felelős Program Operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban.

Melyek a támogatott programterületek?
Az EGT Alap által támogatott hét programterület a következő: Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak. A Norvég Alap által támogatott öt programterület a következő: Zöld ipari innováció, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kétoldalú kutatási együttműködés, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, Népegészségügy. A felsoroltak közül három program végrehajtása a donor országok által közvetlenül megbízott alapkezelők közreműködésével, jelen honlapon bemutatott intézményektől függetlenül zajlik. Ezek az EGT Alapon belül a Civil szervezetek támogatása, más néven a 'Norvég Civil Támogatási Alap'(www.norvegcivilalap.hu) és az 'Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz' (www.rec.org), valamint a Norvég Alapon belül a 'Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd' (www.decentwork.no) programterülete. További információkat ezekről a programterületekről közvetlenül az őket kezelő szervezetek honlapján lehet találni.

Kik pályázhatnak? 
A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül rögzítésre. Várhatók olyan pályázatok, ahol kizárólag önkormányzatok, olyanok ahol non-profit társaságok, gazdasági társaságok, és némely esetben magánszemélyek is pályázhatnak

Ki végzi a pályáztatást?
A pályázatok meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a hozzá tartozó kilenc programterületen egységesen a Végrehajtó Ügynökség feladatait ellátó Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) végzi. Egy adott programterület céljainak, a pályázati kiírások tartalmának meghatározását, a támogatói döntések meghozatalát, a szakmai megvalósulás nyomon követését az egyes programterületekre kijelölt ún. 'Program Operátor' szervezet látja el. A programterületek többsége rendelkezik ún. 'Donor Program Partnerrel' is, amely egy norvég, izlandi vagy liechtensteini szervezet, vagy ezek csoportja. A Donor Program Partner tanácsadói szerepben segíti a program tervezését és végrehajtását

További információ: www.norvegalap.hu

Finanszírozási keretek
A 2009-2014-es időszakra Magyarországon összesen kb. 40 milliárd Forint a keretösszeg.

norveg diagram hu

 

 

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
19 April 2024