Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

„A „ típusú pályázati kiírás elérhető itt

„B „ típusú pályázati kiírás elérhető itt 

Egerszalók Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024 évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

 
'A' típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzatának illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
 
„A „ típusú pályázati kiírás elérhető itt
 
'B' típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzatának illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik: a
2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
 
„B” tipusú pályázati kiírás elérhető itt
 
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva kell benyújtani.
Postai úton: Egerszalóki Közös Önkormányzatai Hivatal 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. vagy
személyesen hétfőn 8.00-12.00, szerdán 13.00-16.00, valamint pénteken 800-1200 óra közötti
időpontokban.
 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.

Településünk pillanatai

Értesítjük a tisztelt lakosságot és a körzethez tartozó betegeket, hogy 3394 Egerszalók, Sáfrány út 3. sz. alatti háziorvosi rendelőben a háziorvosi
„A „ típusú pályázati kiírás elérhető itt „B „ típusú pályázati kiírás elérhető itt
A teljes felhívás itt olvasható...
Kiemelt ill etményért indított toborzást a Magyar Honvédség
Kedvezményezett neve: Egerszalók Községi Önkormányzat Pályázati felhívás neve, kódszáma: „ Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-20

Gyors elérhetőségünk: 

Tel.: 36/574-002, 36/474-332

Fax: 36/474-366

E-mail:

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
5 December 2023