Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Egerszalók bemutatása
 • Önkormányzati munka
 • Sódomb, látnivalók
 • Kikapcsolódás
 • Borvidék Egerszalók

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 15-én, 1500 órától

rendes, nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

helye: Községháza tanácskozó terme (Egerszalók, Sáfrány út 7.)

 

 

N a p i r e n d e k:

 1. 1.Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott intézkedésekről

Előterjesztő: Varga István polgármester

 1. 2.Tájékoztató az Egerszalóki Polgárőr Egyesület 2019. évi önkéntes munkájáról

Előterjesztő: Dorkó János egyesület elnöke

 1. 3.Rendőrség beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Kovács József r. alezredes

 1. 4.Gyógyforrás Kft-t érintő döntések

Előterjesztő: Kiss Réka ügyvezető

 1. 5.Kérelmek rendezési terv módosításához szükséges előzetes elvi hozzájárulásra

Előterjesztő: polgármester és településfejlesztési ügyintéző

 1. 6.Beszámoló az óvoda és családi bölcsőde 2019/2020-as nevelési évéről

Javaslat Családi Bölcsőde működésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Csutak Anita intézményvezető

 1. 7.Bródy Sándor Könyvtár tájékoztatója a 2019. évi könyvtári szolgáltatásról

Előterjesztő: Tőzsér Istvánné igazgató

Baráth Zoltán megbízott könyvtáros

 1. 8.Önkormányzati rendelet tervezet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester, jegyző, intézményvezető

 1. 9. Faluház Módosító Okiratának jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, jegyző, intézményvezető

 1. 10.Tájékoztatás az önkormányzat 2020. évi költségvetését érintő bevételkiesésekről

és a költségvetési terv módosításának szükségességéről

Előterjesztő: polgármester, jegyző

 1. 11.Javaslat Egerszalókért kitüntető díj adományozására

ElőterjesztőVarga István polgármester

 1. 12.Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

Otthonteremtési kérelmek

 

Egerszalók, 2020. július 9

 

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                                                            Varga István sk.

                                                                                                                                                  polgármester  

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
Felhívás!
Pályázati lehtőségekről, fejlesztésekről.
Településünk aktívan részt vesz a támogatási lehetőségek kihasználásában - ismerkedjen meg a részletekkel:
28 January 2021