Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3328 Egerszólát, Egri út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Korm. rendelet 14. pontja - hatósági feladatkör Korm. rendelet 9. pontja - szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: bejövő-kimenő iratok kezelése, lakcím-nyilvántartás, szociális és gyermekvédelmi hatósági feladatok ellátása, hagyatéki leltárak felvétele, kereskedelmi és szálláshely nyilvántartás, anyakönyvvezetői feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, polgármesteri levelezések, bizottsági és képviselő testületi jegyzőkönyvek készítése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
➢ Magyar állampolgárság,
➢ Cselekvőképesség,
➢ Büntetlen előélet,
➢ Középiskola/gimnázium,
➢ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
➢ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
➢ Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
➢ önkormányzati, közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
➢ Felhasználói szintű ASP szakrendszer iratkezelés,
➢ anyakönyvi szakvizsga, közigazgatási alap vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák: precíz munkavégzés, gyors betanulás, önállóság, empátia, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
➢ végzettséget igazoló okiratok másolata,
➢ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
➢ fényképes szakmai önéletrajz,
➢ pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás Jánosné nyújt, a 06/30/5140698 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző részére a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.egerszolat.hu - 2020. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 1.

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
Felhívás!
Pályázati lehtőségekről, fejlesztésekről.
Településünk aktívan részt vesz a támogatási lehetőségek kihasználásában - ismerkedjen meg a részletekkel:
28 January 2021