Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján


pályázatot hirdet Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Heves megye, 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
pénzügyi-számviteli feladatkör (Korm.r. 1. sz. melléklet 19. pontja)


Ellátandó feladatok: gépjárműadóval és helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási ügyintézői feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása, adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állománykarbantartás, adminisztratív feladatok ellátása


Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ASP adó szakrendszer gyakorlati ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• pontosság, kitartás, szorgalom, önálló munkavégzés, gyors betanulás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. sz. melléklete alapján előírt tartalommal,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző nyújt, a 06/30/5140698 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. )
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ESA/4248/2020, valamint a munkakör megnevezését: „adóügyi ügyintéző”.
és
• Elektronikus úton Hunyadi-Buzás Jánosné részére a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.egerszalok.hu 2020. június 30.

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
Felhívás!
Pályázati lehtőségekről, fejlesztésekről.
Településünk aktívan részt vesz a támogatási lehetőségek kihasználásában - ismerkedjen meg a részletekkel:
28 January 2021